Allmänna Villkor

Vid beställning av produkter från Caroline Gräntz gäller nedanstående villkor. Detta medför att du som konsument ingår och godkänner dessa Allmänna villkor vid samtliga köp på www.carolinegrantz.se.

Caroline Gräntz tillämpar bl.a. bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt dataskyddsförordningen vid köp på www.carolinegrantz.se.

 

Priser

Samtliga priser är inklusive moms. Förutom fraktavgift utgår inga övriga skatter eller avgifter. 

 

Leverans

Caroline Gräntz levererar för närvarande alla försändelser med PostNord. Vi använder oss av flera olika leveransalternativ för snabbast möjliga leverans till dig. Information om uppskattad leveranstid finns att läsa på respektive produktsida. Är du osäker på leveranstiden för just din produkt är du alltid välkommen att kontakta kundtjänst. För det fall att det uppstår en leveransförsening kommer du att informeras om anledning till förseningen och om ny beräknad leveranstid. Om du inte accepterar den nya leveranstiden har du rätt att häva köpet.

 

Leverans till postombud/serviceställe

Vi använder specialförpackningar, unikt anpassade efter våra produkter. Allt för att säkerställa en säker och snabb leverans till dig. Huvudparten av våra produkter går av naturliga skäl inte in ett normalt brevinkast och skickas därför direkt till närmaste utlämningsställe (oftast en livsmedelsaffär eller servicebutik). Alla våra försändelser är spårbara. Spårbarheten kan variera i omfång mellan olika leveransalternativ. När din vara finns att hämta får du ett sms med information om löpnummer till det mobiltelefonnummer som du angivit vid beställningen. Vid uthämtning av din vara skall giltig ID handling uppvisas.

 

Leverans av poster

Vid beställning av poster skickas din poster i en postertub. Vi lagerhåller alla våra posters och vi har som målsättning att skicka alla beställningar samma dag. Information om uppskattad leveranstid framgår på respektive produktsida.

 

Leveransrisk

Caroline Gräntz står för risken att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Vid eventuell retur står du själv för risken att varan skadas eller kommer bort.

 

Reservation för ändringar

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar, slutförsäljningar, tryckfel, fel på produktbilder och/eller felaktig information orsakad av tekniska eller mänskliga fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och köpvillkor.

 

Öppet köp

Caroline Gräntz ger dig rätt att ångra ditt köp inom 90 dagar från den dag du tagit emot din vara. Vid retur ska varan returneras i samma skicka som den var i vid leverans till dig. Varan ska returneras originalförpackningen med eventuella tillbehör. För att kontrollera att varan stämmer med din beställning får du endast hantera och undersöka varan på samma sätt som brukligt om du provar/tittar på en vara i en butik. För det fall du hanterat varan i större omfattning än vad som beskrivs här får du stå för varans värdeminskning. Caroline Gräntz tillämpar en fullständig värdeminskning (dvs. hela varans värde) om returnerad vara inte är i skick att säljas på nytt (såsom ny vara).

 

Vid retur av en vara står Caroline Gräntz för returkostnaden förutsatt att du först kontaktat oss via hej@carolinegrantz.se och följer våra instruktioner. Du som kund står själv för transportrisken vid en retur. Caroline Gräntz tar inget ansvar för eventuell transportskada eller förlust av returnerad vara. Vi rekommenderar därför starkt att du följer våra anvisningar att paketera varan i dess originalemballage. 

 

Återbetalning av retur

Vid godkänd och mottagen retur betalar vi inom 10 dagar tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också eventuella leveranskostnader (från oss till dig). Återbetalning vid fakturabetalning sker i första hand till uppgett personkonto. Vid kortbetalning förs pengarna tillbaka på det kort (dvs. det konto som är kopplat till kortet) som du utfört köpet med.

 

Reklamationsrätt

Caroline Gräntz ger dig full ersättning i form av ny produkt när det konstaterats ett tillverkningsfel. Det är viktigt att undersöka produkten noggrant när den anländer. Om en produkt är skadad eller på annat sätt är felaktig när anländer bör en reklamation (om möjligt) ske inom 7 dagar från mottagandet. Om tvist uppstår följer vi alltid Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Kontakta hej@carolinegrantz.se om du ska reklamera din produkt.

 

Bedrägeriförsök

Alla bedrägeriförsök polisanmäls.

 

Åldersgräns vid beställning

Minimiåldern för att handla på Caroline Gräntz är 16 år. För personer under 16 år får beställning enbart ske via förälders (eller målsmans) omsorg. Beställningen ska då ske i förälderns eget namn. Om du är under 18 år (dvs. minderårig) behöver du din förälders (eller målsmans) godkännande.

 

Allmänna reklamationsnämnden

Caroline Gräntz följer alltid allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

 

Reservation för ändringar

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar, slutförsäljningar, tryckfel, fel på produktbilder och/eller felaktig information orsakad av tekniska eller mänskliga fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och köpvillkor.

 

Pris- och Produktinformation

Caroline Gräntz förbehåller sig rätten att häva köp som ingåtts p.g.a. eventuella felaktigheter i lagerstatus eller pris. Om varan utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig är Caroline Gräntz inte skyldiga att tillhandahålla varan. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Caroline Gräntz ansvarar inte för information på www.carolinegrantz.se med ursprung från tredje part.

 

Force Majeure

Caroline Gräntz är inte ansvarigt för försenad prestation (inklusive leverans och garantiåtgärder) orsakad av omständighet utanför Caroline Gräntz kontroll. Exempel på omständighet utanför Caroline Gräntz kontroll är - utan att utgöra en fullständig förteckning - arbetskonflikt, strömavbrott, åsknedslag, eldsvåda, atmosfäriska störningar, lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk eller liknande omständighet, eventuella strömavbrott, störningar hos ansvariga av webbhotell/server där Caroline Gräntz ligger och/eller förseningar pga. Internetanslutna nät etc.

© Gräntz